Ví Lạnh Trezor Chính Hãng

Các con số thống kê và tình hình thị trường Cryptocurrency 2019

05 Tháng 02, 2020 19:11


Tuy tổng số vốn hóa Bitcoin tăng 97.17% nhưng giá trung bình của các nhà đầu tư chỉ tăng có 21.51%, cũng có nghĩa là có nhiều người lưu trữ Bitcon có kỳ vọng là Bitcoin sẽ tăng giá hơn giá bây giờ.

Các con số thống kê và tình hình thị trường Cryptocurrency 2019

Xin chào các bạn đã đến với ThuanCapital! Như thường lệ, mỗi đầu năm, ThuanCapital sẽ tổng hợp một số tài liệu về năm vừa qua. Và đây sẽ là bài Thuận chia sẻ một số tài liệu về năm vừa kết thúc 2019. Trong bài viết này Thuận muốn đưa ra một số thống kê đươc đưa ra bởi Coin Metrics liên quan tới một số đồng. Và đây cũng chỉ là một số tài liệu để các bạn tham khảo, khi các bạn xem các tài liệu này các bạn có thể đưa ra các quan điểm cá nhân.

Khi chúng ta nhìn vào các tài liệu trên mạng, tài liệu giá cả các đồng chúng ta không thể nào biết chắc chắn được như là: chúng ta không biết được hiện nay có bao nhiêu người có ví, tại vì chúng ta không biết được một ví trên Blockchain thuộc về ai, một người có thể có nhiều ví, ngược lại một ví có thể thuộc về nhiều người như là ví của các sàn giao dịch.

Khi nói tới các tài liệu như: có bao nhiêu ví đang hoạt động cho một Blockchain nào? Đối với một số đồng chúng ta cũng không có cách biết chính xác, ví dụ như đồng Zcash (ZEC) bởi vì đồng Zcash là một loại đồng có chế độ bảo mật các giao dịch, nếu chế độ đó được kích hoạt thì chúng ta không thể nào biết được là đang có bao nhiêu người đang giao dịch và những ví nào đang hoạt động.

Bây giờ chúng ta đã hiểu những điều cơ bản đó, Thuận sẽ chia sẻ với các bạn một số tài liệu dựa theo một số đồng mà đã được xem xét bởi Coin Metrics:

Price, USD

Nhìn vào tài liệu này, các bạn có thể thấy một số đồng lớn như là Bitcoin, XRP, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Tether, Link và một số các đồng lớn khác. Có thể thấy rất rõ ràng Bitcoin là một đồng có sự tăng trưởng về mặt giá cả rất tốt trong năm 2019, từ đầu năm cho đến kết thúc cuối năm đã tăng gần 90%. Trong khi đó, các đồng Altcoin lớn khác có đồng tăng có đồng giảm, có đồng tăng rất nhiều như đồng Link đã tăng tới 513.11%, đồng Tezos (XTZ) sau một thời gian bị đàn áp về giá đến cuối năm cũng đã tăng được 182.29%. Các Altcoin lớn khác đã giảm về mặt giá cả như: XRP giảm là -46.68%, ETH giảm là -5.65%, XLM giảm là -60.09%, ADA giảm là -20.79%... Về mặt giá cả cho thấy, trong năm 2019 đầu tư Bitcoin là một lựa chọn rất tốt cho các nhà đầu tư ngoại trừ là bạn có thể đoán được là đồng Link và đồng XTZ có sự tăng trưởng đáng kể.

Market cap

Kế tiếp chúng ta hãy nhìn vào tổng số vốn hóa (Market Cap) thì có thể thấy: như Bitcoin có tăng trưởng về mặt giá cả là 89.84% thì tổng số vốn hòa tăng tương đương là 97.17%, cách tính tổng số vốn hóa là lấy tổng số đồng đang có trong thị trường nhân với giá cả lúc bấy giờ (Circulating Supply = Market Cap * Price). Sở dĩ có sự chênh lệch giữa tăng trưởng giá cả và tổng số vốn hóa là do BTC và ETH là những đồng vẫn còn tiếp tục được khai thác, các đồng mới vẫn tiếp tục được ra đời nên tỷ lệ tăng trưởng tổng số vốn hóa sẽ lớn hơn so với tỷ lệ tăng trưởng về mặt giá cả của các đồng này cũng như các đồng có lạm phát khác. Tuy nhiên tốc độ ra đời của Bitcoin là rất chậm còn Ethereum có sự sụt giảm về mặt giá cả là -5.65% nhưng về tổng số vốn hóa thị trưởng là -1.18%, là con số phản ánh gân như Ethereum giữ được tổng số vốn hóa như năm trước đó, bởi Ethereum có những đồng mới ra đời nhanh hon Bitcoin

Chúng ta có thể thấy các đồng không có chế độ lạm phát như XRP thì tỷ lệ % đi xuống về mặt vốn hóa là tương đương với tỷ lệ % đi xuống về mặt giá cả là -46.68%.

Về tổng số vốn hóa thì đồng Tether (USDT) trên mạng lưới của Ethereum có sự thay đổi rất lớn. Trước đây, đồng Tether sử dụng trên mạng lưới Omni, trong năm 2019 thì đồng Tether chuyển quả sử dụng trên mạng lưới của đồng Ethereum chuyển đồng USDT thành đồng ERC 20, tuy rằng hiện tại đồng USDT trên mạng lưới của Omni vẫn còn hoạt động nhưng trong tương lai tất cả sẽ chuyển sang mạng lưới ERC 20. Chúng ta có thể thấy trong năm 2019, số lượng USDT được tạo ra trên mạng lưới của đồng Ethereum đã tăng lên một cách đáng kể 3,698.60% và số lượng USDT trên mạng lưới Omni đã giảm xuống -38.76%. Các bạn có thể thấy tỷ lệ % giảm đống USDT trên mạng lưới Omni với tỷ lệ % tăng đồng USDT trên mạng lưới Ethereum có sự chênh lệnh nhau rất xa, song đó là do tỷ lệ % đồng USDT trên mạng Omni tính theo % của số đồng cao nhất có được khi kết thúc năm 2018, còn tỷ lệ % đồng USDT trên mạng Ethereum tính theo % của số đồng thấp nhất khi mới được tạo ra trong năm 2019.

Ngoài ra các đồng ổn định khác cũng có sự tăng trưởng khá đáng kể như đồng Paxos Standard (PAX) tăng 64.84% là đồng được nhiều sàn hỗ trợ. Đồng USDC cũng tăng gấp đôi là 99.84% trong năm 2019. Nhưng nhìn vào số lượng giao dịch các đồng ổn định thì không đồng nào có thể thắng nổi đồng Tether ở thời điểm hiện tại. Vốn hóa đồng USDT trên CoinMarketCap là $4,173,111,400 so với đồng ổn định kế tiếp là USDC chỉ có $523,209,301 - tương đương chỉ bằng 1/8 lần so với USDT.

Realized Cap - một cách tính vốn hóa được đưa ra bởi Coin Metrics: Lấy giá của đồng đó lần cuối di chuyển nhân với tổng số đồng trong thị trường.

Realized Cap

Theo cách tính này đối với Bitcoin, giá trung bình của các nhà đầu tư đã tăng 27.51%. Sự khác biệt của cách tính này so với tính theo cách thông thường thể hiện rằng: Tuy tổng số vốn hóa Bitcoin tăng 97.17% nhưng giá trung bình của các nhà đầu tư chỉ tăng có 21.51%, cũng có nghĩa là có nhiều người lưu trữ Bitcon có kỳ vọng là Bitcoin sẽ tăng giá hơn giá bây giờ. Cũng tương tự như vậy đối với XRP, đồng này đã giảm xuống là -17.44% so với tổng vốn hóa giảm tới -46.68% tính theo cách bình thường, có nghĩa là tuy đồng XRP đã xuống giá khá nghiêm trọng trong năm 2019 nhưng số lượng đồng XRP bị bán đi để cắt lỗ thấp hơn nhiều so với tỷ lệ đi xuống tính theo giá cả. Có nghĩa là khá nhiều người còn lưu trữ đồng XRP bây giờ đang lỗ mà vẫn chưa bán đồng này, họ vẫn kỳ vọng là giá cả sẽ hồi phục lại.

Như vậy nhìn vào 2 đồng là Bitcoin và XRP có thể thấy, tuy là đồng Bitcoin giá đi lên nhiều người vẫn tiếp tục giữ mà không bán để chốt lời. XRP tuy là giá đi xuống nhưng nhiều người vẫn tiếp tục giữ mà không bán để cắt lỗ. Ethereum thì ngược lại, tổng số vốn hóa chỉ đi xuống là -1.18% nhưng tính theo kiểu Realized Cap thì đã xuống -18.52% có nghĩa là tuy tổng số vốn hóa đi xuống chỉ có -1.18% nhưng số lượng người bán đi cắt lỗ là quá nhiều. Như vậy xem tài liệu này và so sánh tổng số vốn hóa tính theo cách bình thường (Market Cap) và tổng số vốn hóa tính theo giá trị đồng di chuyển cuối cùng (Realized Cap), chúng ta có thể đưa ra các kết luận khác nhau và điều chúng ta có thể hiểu thêm là kỳ vọng của các nhà đầu tư vào các đồng là như thế nào.

Một cách tính khác đặc biệt từ Coin Metrics là Market Value to Realized Value (MVRV)

Là cách tính lấy tổng số vốn hóa tính theo cách bình thường (Market Cap) chia cho tổng số vốn hóa tính theo giá trị cuối cùng di chuyền (Realized Cap). Các bạn xem một số chỉ số:

Market Value to Realized Value (MVRV)

Các chỉ số này thể hiện chỉ số càng cao thì cơ hội đồng đó bị bán càng cao. chúng ta thấy một số đồng có chỉ số cao như các đồng như BTC là 1.30, BSV là 1.70, Link là 1.95. Tuy nhiên chỉ số này đối với các năm gần đây thì vẫn còn rất thấp. Thường những đồng nào có chỉ số trên 4.0 thì những đồng đó dường như đã đi vào trạng thái bong bóng và cơ hội những đồng đó bị bán đi chốt lời là rất cao. Như vậy một số đồng được Coin Metrics đưa ra trên đây đều không có dấu hiệu giá cả đang là bong bóng ở thời điểm hiện tại.

Tiếp theo, tài liệu dưới đây sẽ cho chúng ta thấy số lượng các ví có hoạt động của các đồng trong năm 2019, đồng nào có nhiều ví đang hoạt động cũng cho ta thấy đây là dẫn chứng cho mạng lưới nào đang hoạt động nhiều, tuy nhiên một ví có nhiều hoạt động cũng không có nghĩa là có nhiều người dùng.

 số lượng các ví có hoạt động của các đồng trong năm 2019

Ví dụ: chúng ta nhìn vào Ethereum, hiện Ethereum có rất nhiều ứng dụng Defi vì vậy Ethereum có nhiều ví được dùng để chia lợi nhuận chứ không phải là được dùng giao dịch trong cuộc sống hàng ngày.

Mạng lưới Bitcoin năm 2019 có 716,245 ví hoạt động, XRP vô cùng thấp là 7,331 ví, Ethereum có 290,965 ví chỉ đứng sau Bitcoin… Thấy rất rõ ràng là Bitcoin có số lượng ví giao dịch hàng ngày rất lớn. Từ đây chúng ta cũng có 2 cách nhìn về những con số này: Một là trong trường hợp của Bitcoin nhiều người cho rằng đây là một điều tốt vì có nhiều người sử dụng mạng lưới này. Cách nhìn thứ hai là nhìn vào các đồng XRP chỉ có 7,331 ví hoạt động, hay Link chỉ có 961 ví là những con số qua thấp, nhưng nhiều người cho rằng đây là các đồng được dùng vào mục đích đầu tư cho nên các đồng này được mua để lưu trữ và chờ giá có thể tăng lên cho nên không có nhiều ví có giao dịch trong năm 2019. Vậy đây chỉ là một tài liệu cho các bạn tham khảo.

Và như thống kê dưới đây sẽ là tỷ lệ các ví hoạt động trong năm 2019 của một số đồng:

tỷ lệ các ví hoạt động trong năm 2019

Từ các số liệu các ví hoạt động năm 2019 thì ta cũng có tỷ lệ các ví hoạt động của các đồng thư Bitcoin là 15.58%, XRP là -49.14%, Ethereum hầu như không thay đổi là 1.05%, Bitcoin Cash là 89.91%. Đặc biệt một biểu đồ rất khác với các đồng khác đó là biểu đồ của Tezos, một trong số các các lý do dẫn đến sự đặc biệt này là do đồng Tezos có chế độ starking được hỗ trợ bởi sàn, họ dùng các ví này để trả phần thưởng khi tham gia starking, cho nên số lượng các ví được hoạt động tăng lên rất cao.

Hi vọng các bạn nhận được nhiều giá trị trong tài liệu này. Hẹn gặp các bạn trong các tài liệu tiếp theo của ThuanCapital.


► Cuối cùng, nếu bạn muốn tham gia giao dịch margin qua link sàn Margin: tại đây

► Và có thể điền link đăng ký nhóm trading signal và hỗ trợ - Đăng ký qua link của Thuận để được duyệt vào nhóm tại đây

► Hoàn lại 10% phí giao dịch với ThuanCapital, tham gia sàn Altcoin: tại đây


► Tham gia các Sàn giao dịch với ưu đãi độc quyền cùng ThuanCapital


Ví trữ lạnh Ledger Nano X
05 Tháng 02, 2020 19:11