Ví Lạnh Trezor Chính Hãng

ETH 2.0 Merge, Bạn Cần Làm Gì?

29 Tháng 08, 2022 22:41


Chỉ còn khoảng hai tuần nữa sự kiện hợp nhất của Ethereum sẽ diễn ra. Chúng ta sẽ cập nhật những lưu ý với sự kiện này dưới đây.

ETH 2.0 Merge, Bạn Cần Làm Gì?

Chúng ta cần làm gì với The Merge

Chỉ còn khoảng hai tuần nữa sẽ đến ngày dự kiến diễn ra sự kiện “The Merge” được chờ đợi của mạng lưới Ethereum. The Merge được sử dụng để mô tả sự chuyển đổi của Ethereum từ thuật toán đồng thuận bằng chứng công việc (PoW) sang thuật toán sử dụng bằng chứng cổ phần (PoS). Hợp nhất đại diện cho sự gia nhập của lớp thực thi hiện có của Ethereum (mạng chính mà chúng ta sử dụng ngày nay) với lớp đồng thuận bằng chứng cổ phần mới - Chuỗi Beacon (Beacon Chain).

Chung ta có thể hiểu rằng, người dùng thông thường thời gian qua lưu trữ ETH hay token ERC-20 là sử dụng cơ thế Pow. Còn những người tham gia staking ETH 2.0 hoạt động trên Beacon Chain.

Khi The Merge diễn ra thì Ethereum vẫn là token có mã ETH. Về tốc độ xử lý và phí mạng lưới sẽ chưa tăng ngay lập tức mà sẽ thay đổi dần cho đến khi cập nhật Sharding diễn ra. Tuy nhiên, có một điều diễn ra ngay là tỷ lệ lạm phát của mạng lưới Ethereum sẽ giảm tới 90%. Kết hợp với cơ chế đốt đồng thông qua EIP 1559 thì ETH còn có thể giảm phát.

Với người dùng đang nắm giữ ETH và token ERC-20 sẽ có một số điều cần lưu ý được thông báo trên trang chính thức ethereum.org như sau:

  • Với người dùng và người nắm giữ token: không cần thực hiện hành động nào trước và sau nâng cấp. 

  • Với ETH trên các sàn: một số sàn lớn như Coinbase, Binance, FTX, Bybit đã thông báo sẽ hỗ trợ ETH đang được để trên sàn và người không cần làm gì, sàn sẽ xử lý. Nếu có xảy ra hardfork chia tách thành ETH tiếp tục theo cơ chế PoW và ETH chuyển sang cơ chế PoS thì một số sàn đã thông báo sẽ hỗ trợ nếu hardfork an toàn và được cộng đồng ủng hộ. Mạng ETH vẫn hoạt động trong quá trình nâng cấp nhưng trong khoảng thời cập nhật các sàn sẽ ngưng cho nạp rút ETH trên sàn. Các sàn lớn đã thông báo sẽ hỗ trợ 

  • Với ETH được lưu trữ trên ví lạnh, ví cá nhân: người dùng không cần làm gì và mạng lưới sẽ hỗ trợ tự động chuyển sang ETH PoS. Nếu xảy ra hardfork thì người dùng sẽ cần có thao tác tự tách chuỗi để có cả ETH PoW bên cạnh PoS. Từng ví sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể.

Rủi ro có thể gặp phải khi có hardfork 

Nếu hardfork xảy ra, người nắm giữ ETH sẽ nhận được thêm ETH Pow với địa chỉ ví và khóa cá nhân giống hệt nhau. Vì vậy, có rủi ro xảy ra "Các cuộc tấn công phát lại" (hay Replay attacks). 

Khi đó, nếu người dùng không muốn tiếp tục lưu trữ ETH PoW và muốn chuyển đi hoặc chuyển lên sàn để bán, hacker có thể dựa vào giao dịch trên mạng lưới PoW để lặp lại giao dịch đó trên mạng lưới PoS để di chuyển ETH của người dùng và lấy mất chúng. Do đó, người dùng cần chờ thông báo mạng lưới an toàn trước khi muốn di chuyển ETH PoW của mình. Bên cạnh đó, có những chú ý khác bạn có thể đọc bài viết chi tiết của ThuanCapital trong bài viết The Merge rủi ro và tác động tới thị trường.

 

► Tham gia các Sàn giao dịch với ưu đãi độc quyền cùng ThuanCapital


Ví trữ lạnh Ledger Nano X
29 Tháng 08, 2022 22:41