Gần mười năm, Bitcoin tạo ra tài sản cho mọi người, tao ra sự đổi mới, sự tăng trưởng lớn

25 Tháng 01, 2018

Bất kỳ ai đánh giá Bitcoin mà không nghĩ Bitcoin thuộc hạng A có chút không hợp lý trong cách suy nghĩ.


Hôm nay, Charles Hoskinon, nhà lãnh đạo của Cardano (ADA) đã đưa ra cảm nghĩ của ông về Bitcoin trên Twitter. Trên Twitter, ông nói bất kỳ ai đánh giá Bitcoin mà không nghĩ Bitcoin thuộc hạng A có chút không hợp lý trong cách suy nghĩ. Gần mười năm, Bitcoin tạo ra tài sản cho mọi người, tạo ra sự đổi mới, sự tăng trưởng to lớn, Bitcoin đã chứng minh khả năng phục hồi và chống lại tất cả các cuộc tấn công và cơ sở hạ tầng của Bitcoin đáng giá hàng tỷ. Bitcoin có thể đạt được tất cả điều này mà không cần một nhà lãnh đạo. Bitcoin là tiêu chuẩn hàng đầu của tiền kỹ thuận số.

Thuận cũng đồng ý với Charles Hoskinson, chúng ta dễ dàng chỉ những yếu điểm của Bitcoin, như là giao dịch chậm, phí cao, tiến trình phát triển chậm, đào Bitcoin tốn rất nhiều tiền và điện. Bitcoin cũng có rất nhiều cuộc nội chiến dẫn tới nhiều Hardfork. Tuy nhiên, chúng ta có thể nghĩ rằng do những đặc tính này, chứ không phải yếu điểm khiến Bitcoin được phi tập trung, phân quyền, an toàn và có khả năng phục hồi cao từ các cuộc tấn công. Về phát triển công nghệ, Bitcoin chắc chắn có thể nâng cấp mạng lưới để cạnh tranh khi có đủ áp lực trên thị trường.


► Cuối cùng, bạn muốn tham gia sàn chơi Margin và nhóm hỗ trợ bên dưới.
►Tham gia sàn Altcoin được hoàn lại 10% phí giao dịch với ThuanCapital


25 Tháng 01, 2018