Phân tích đồng

Những đồng altcoin nào có sự ảnh hưởng quan trọng trong năm 2019

Ngày 11/01, trên trang Investopedia - Một trang khá nổi tiếng chuyên chia sẻ những tin tức tài chính truyền thống, đã đưa ra bài viết chia sẻ 10 đồng coin có sự ảnh hưởng quan trọng ngoài BTC trong năm qua.

Blockchain là gì? Định nghĩa Blockchain nào đúng?

Blockchain không phải là công nghệ sau lưng Bitcoin, Bitcoin là công nghệ sau lưng Blockchain. Blockchain được sinh ra như là sản phẩm phụ của Bitcoin

Tiền kỹ thuật số có phải là tiền tệ hay không? Hay là coi như tài sản? Hay là coi như hàng hoá?

Câu hỏi này của bạn thì tùy theo quốc gia, như Nhật Bản thì chấp nhận rộng rãi, chính phủ coi như là tiền. Trung Quốc thì cấm dùng như tiền. Mỹ thì không cấm nhưng cũng không công nhận, ai cũng có thể thanh toán bằng tiền kỹ thuật số như Bitcoin, hoàn toàn hợp pháp ở Mỹ.

Bản chất, tầm quan trọng của Bitcoin (BTC) trên thị trường. Sức mạnh của cộng đồng Bitcoin

Gần đây có nhiều người tuyên bố là BTC đã chết hay chúng ta không cần quan tâm tới BTC nữa, hay BTC là cái xấu nhất trong thị trường này. Đây là 1 số suy nghĩ của Thuận về BTC