Chuyên đề: Bear market

Khi nào nên mua coin trong thị trường gấu?

Rất nhiều người đang có chung một câu hỏi. Khi nào chúng ta nên mua vào. Và mua khi nào để bắt trúng cái đáy?