Chuyên đề: Bitcoin ETF

BITCOIN ETF là gì? - Đưa Bitcoin đến với đại chúng

Bitcoin ETF là một chứng khoán hoá được hỗ trợ bởi Bitcoin thật. Nó được phát hành trên sàn giao dịch chứng khoán dưới sự chấp thuận của SEC.