Chuyên đề: Bitcoin ETF

COINBASE IPO Sẽ Ảnh Hưởng Như Thế Nào? Quỹ Đầu Tư Bitcoin ETF có cơ hội không?

Thông tin từ Coinbase nộp đơn niêm yết trên sàn chứng khoán đã khởi đầu cho các công ty về crypto bước vào thị trường tài chính truyền thống. Nếu thành công điều này sẽ tác động gì đến sự phát triển của thị trường crypto? Và quỹ đầu tư Bitcoin ETF có cơ hội để được thông qua hay không?

Theo Dõi Cá Voi | BITCOIN ETF | UNISWAP | XRP | NEWS

Một số phân tích on chain để chúng ta hiểu rõ hơn thị trườn Bitcoin hiện tại. Đồng thời, Thuận cũng cập nhật một số thông tin về thị trường crypto.