Chuyên đề: CPI

CPI Tốt Nhưng Thị Trường Phản Ứng Kỳ Lạ | Chính Phủ Đức Trao Hết BTC Cho Phố Wall

Sau thời gian chờ đơi, CPI của Hoa Kỳ báo cáo đã tốt hơn ước tính. Với kết quả này, FED có thể sẽ tự tin để giảm lãi suất sớm hơn. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lại phản ứng ngược lại với kỳ vọng của hầu hết nhà đầu tư.