Chuyên đề: CPI

CPI Cao Hơn Dự Kiến - Crypto, Stock Đều Màu Đỏ

Thị trường chứng khoán và crypto đều chung một màu đỏ trong phiên giao dịch sau khi chỉ số CPI được công bố. Các nhà đầu tư lo lắng hơn.