Chuyên đề: ETF

FED Họp Tuần Sau Canada Đã Giảm Lãi Suất | VanEck: ETH Sẽ Lên 22K USD

Có nhiều ngân hàng Trung ương đã bắt đầu giảm lãi suất và FED vẫn đang phải cân nhắc về việc khi nào giảm lãi suất là đúng lúc. Còn thị trường crypto vẫn tiếp tục sôi động với dòng tiền lớn vào các quỹ ETF BTC.