Chuyên đề: ETH 2.0

ETH 2.0 hiện được bảo đảm bởi hơn 3 triệu ETH

Ethereum 2.0 đang trở nên an toàn hơn bao giờ hết. Nhưng bản nâng cấp Ethereum vẫn đang được phát triển.