Chuyên đề: ETH ETF

BIG NEWS: FIT21 Thông Qua Hạ Viện, Chính Phủ Hoa Kỳ Thay Đổi 180 Độ Về Crypto

Dự luật FIT 21 có những quy định phù hợp cho Crypto ở Hoa Kỳ đã được bỏ phiếu thông qua ở Hạ Viện Rất nhiều chính trị gia và có những dấu hiệu chính quyền Biden cũng đang thay đổi quan điểm về thị trường này một cách nhanh chóng.