Chuyên đề: El Salvardo

Ngày Lịch Sử Khi BTC Chính Thức Được Chấp Nhận - BTC Flash Crash $10K

Một ngày đáng nhớ trong lịch sử của BTC khi El Salvardo là quốc gia đầu tiên chấp nhận là phương tiện thanh toán và là đồng tiền quốc gia. Cùng với đó, giá Bitcoin cũng đã có cú điều chỉnh hơn 10% trong thời gian ngắn.