Chuyên đề: Genesis

Lạm Phát Có Dấu Hiệu Giảm - Alameda Thua Lỗ $3.7 tỷ Trong Mùa Bull

Lạm phát đã có dấu hiệu giảm và nhiều nhà đầu tư hy vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất. Còn FTX vẫn tiếp tục có những cập nhật mới về nợ và các tài sản còn lại.