Chuyên đề: Kucoin

Kucoin Bị Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Khởi Tố | ETH Không Phải CK (CFTC) | Bitcoin ETF Update

Bitcoin đã tăng lên quanh 70,000 USD và các quỹ BTC ETF đã có dòng tiền vào tăng trở lại. Nhưng có một tin không tốt với crypto liên quan đến Kucoin đã bị kiện.