Chuyên đề: MicroStrategy

MicroStrategy FOMO Thêm Hơn 5050 BTC - Có Nên Tin Michael Saylor Không?

Công ty MicroStrategy tiếp tục thu mua thêm 5050 BTC, một số lo ngại về việc công ty này lưu trữ quá nhiều BTC. Chúng ta cùng điểm qua những phân tích on chain thị trường.