Chuyên đề: OCC

TIN LỚN - OCC Mở Đường Cho Crypto

Văn phòng kiểm soát tiền tệ (OCC) cho biết các ngân hàng được liên bang quản lý có thể sử dụng stablecoin để tiến hành thanh toán và các hoạt động khác.