Chuyên đề: On chain

Tình Hình ON CHAIN Vẫn Ổn, Các Cá Ví Cá Voi Đang Làm Gì?

Một vài cập nhật các chỉ số on chain khi BTC điều chỉnh. Còn các ví cá voi hiện đang có động tĩnh gì chúng ta cùng xem chi tiết dưới đây.