Chuyên đề: On chain

NUPL Đã Quá Gần - BTC ĐÃ Điều Chỉnh

Bitcoin sau khi đạt đỉnh mới thì các chỉ số on chain đã rất gần với ngưỡng như khi BTC đạt đỉnh năm 2017. Sau đó, BTC đã có sự điều chỉnh nhẹ và nhanh chóng phục hồi. Chúng ta cùng xem một số phân tích về thị trường hiện tại dưới đây.