Chuyên đề: OnlyFake

Làm giả hộ chiếu và bằng lái xe bằng AI để qua mặt KYC các sàn crypto

Một dịch vụ mới trên mạng tên là OnlyFake, dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các giấy tờ giả như bằng lái xe và hộ chiếu, đã giúp một số người lừa đảo qua mặt được bước kiểm tra danh tính (KYC) của các sàn giao dịch crypto.