Chuyên đề: Polkadot

Cardano (ADA) và Polkadot (DOT) đẩy XRP ra khỏi Top 5 đồng tiền điện tử hàng đầu

Cardano (ADA) và Polkadot (DOT) đã vượt qua XRP của Ripple ngày hôm nay, đẩy nó ra khỏi năm loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường.

POLKADOT - Kết nối những dấu “chấm“ blockchain riêng biệt thành một hệ sinh thái khổng lồ

Polkadot như một quốc gia có 100 tỉnh thành, nhưng không giống như 63 tỉnh thành tại Việt Nam, mặc dù có những cơ sở hạ tầng khác nhau nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc chung mà chính phủ đặt ra, còn 100 tỉnh thành ở Polkadot được ví như là một 100 quốc gia nhỏ tự trị bên trong, đó là 100 lô đất trống cho các công ty thoải mái “custom” theo ý của họ để phù hợp nhất với lĩnh vực mà họ phát triển cùng với sự tương tác vượt trội giữa các blockchain với nhau.