Chuyên đề: stock

Câu chuyện đầu tư: Tiffany Đu Đỉnh, Britany Bắt Đáy và Sarah thì ….

Trong chia sẻ này, chúng ta cùng tìm hiểu cầu chuyện đầu tư thú vị của ba người bạn Tiffany Đu Đỉnh, Britany Bắt Đáy và Sarah.