Chuyên đề: Astar Network

Starlay tổ chức sự kiện public sale cho $LAY token. (11AM 13/5/2022)

Starlay là một giao thức cho vay không lưu ký trên Astar Network. Người gửi tiền có thể cung cấp tính thanh khoản để kiếm lãi như một khoản thu nhập thụ động ổn định, trong khi người đi vay có thể tận dụng tài sản của họ mà không cần bán chúng ra ngoài.