The TIE Weekly Insights (May 03, 2021)

Bản tóm tắt hàng tuần của The TIE về các sự kiện, xu hướng đáng chú ý mỗi tuần, tập trung vào dữ liệu tình cảm Twitter và nguồn cấp dữ liệu SigDev nội bộ.

Glassnode On-Chain Tuần 18, 2021

Bitcoin đã bật lên từ mức hỗ trợ thấp nhất trong tuần, nguồn cung Tether đạt mức ATH mới và các hoạt động trên chuỗi Ethereum tăng lên mức cao hơn.

Glassnode On-Chain Tuần 17, 2021

Giá Bitcoin tiếp tục giảm xuống khi các tín hiệu trên chuỗi tín hiệu rằng những tay yếu đang bị lung lay và những tay mạnh đang nắm giữ mạnh mẽ.

The TIE Weekly Insights (Apr 19, 2021)

Bản tóm tắt hàng tuần của The TIE về các sự kiện, xu hướng đáng chú ý mỗi tuần, tập trung vào dữ liệu tình cảm Twitter và nguồn cấp dữ liệu SigDev nội bộ.

The TIE Weekly Insights (Apr 12, 2021)

Bản tóm tắt hàng tuần của The TIE về các sự kiện, xu hướng đáng chú ý mỗi tuần, tập trung vào dữ liệu tình cảm Twitter và nguồn cấp dữ liệu SigDev nội bộ.

The TIE Weekly Insights (April 6, 2021)

Bản tóm tắt hàng tuần của The TIE về các sự kiện, xu hướng đáng chú ý mỗi tuần, tập trung vào dữ liệu tình cảm Twitter và nguồn cấp dữ liệu SigDev nội bộ.

The TIE Weekly Insights (Mar 31, 2021)

Bản tóm tắt hàng tuần của The TIE về các sự kiện, xu hướng đáng chú ý mỗi tuần, tập trung vào dữ liệu tình cảm Twitter và nguồn cấp dữ liệu SigDev nội bộ.

Glassnode On-Chain Tuần 13, 2021

Bitcoin tiếp tục giao dịch trên $50k khi những người nắm giữ dài hạn làm chậm chi tiêu của họ một cách đáng kể và một lớp HODLer mới được tạo ra.

Bitcoin Uncharted #6

Bitcoin Uncharted #6, Thông tin thị trường tiền điện tử được cung cấp thông qua các biểu đồ độc đáo.

The TIE Weekly Insights (Mar 22, 2021)

Bản tóm tắt hàng tuần của The TIE về các sự kiện, xu hướng đáng chú ý mỗi tuần, tập trung vào dữ liệu tình cảm Twitter và nguồn cấp dữ liệu SigDev nội bộ.

Glassnode On-Chain Tuần 12, 2021

Bitcoin củng cố trên 53.6k USDT khi các số liệu on-chain cho thấy các điều kiện tương tự như giai đoạn nửa sau hoặc giai đoạn sau của thị trường tăng giá.

The TIE Weekly Insights (Mar 15, 2021)

Bản tóm tắt hàng tuần của The TIE về các sự kiện, xu hướng đáng chú ý mỗi tuần, tập trung vào dữ liệu tình cảm Twitter và nguồn cấp dữ liệu SigDev nội bộ.

Glassnode On-Chain Tuần 11, 2021

Bitcoin có một tuần mạnh mẽ khi nó tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới hơn 61 nghìn đô la và những người nắm giữ dài hạn làm chậm chi tiêu của họ.

Bitcoin Uncharted #5

Bitcoin Uncharted #5, Thông tin thị trường tiền điện tử được cung cấp thông qua các biểu đồ độc đáo.

The TIE Weekly Insights (Mar 8, 2021)

Bản tóm tắt hàng tuần của The TIE về các sự kiện, xu hướng đáng chú ý mỗi tuần, tập trung vào dữ liệu tình cảm Twitter và nguồn cấp dữ liệu SigDev nội bộ.