Chuyên đề: Binance

Hướng dẫn tạo tài khoản mới với tài liệu KYC từ tài khoản cũ Binance

Với nhu cầu nào đó mà bạn muốn tạo một tài khoản sàn Binance mới mà vẫn sử dụng tài liệu đã KYC của tài khoản cũ, hãy làm như sau