Chuyên đề: Căn bản tiền kỹ thuật số

Tiền kỹ thuật số có phải là tiền tệ hay không? Hay là coi như tài sản? Hay là coi như hàng hoá?

Câu hỏi này của bạn thì tùy theo quốc gia, như Nhật Bản thì chấp nhận rộng rãi, chính phủ coi như là tiền. Trung Quốc thì cấm dùng như tiền. Mỹ thì không cấm nhưng cũng không công nhận, ai cũng có thể thanh toán bằng tiền kỹ thuật số như Bitcoin, hoàn toàn hợp pháp ở Mỹ.

Bản chất, tầm quan trọng của Bitcoin (BTC) trên thị trường. Sức mạnh của cộng đồng Bitcoin

Gần đây có nhiều người tuyên bố là BTC đã chết hay chúng ta không cần quan tâm tới BTC nữa, hay BTC là cái xấu nhất trong thị trường này. Đây là 1 số suy nghĩ của Thuận về BTC