Chuyên đề: Coin Metrics

Các con số thống kê và tình hình thị trường Cryptocurrency 2019

Tuy tổng số vốn hóa Bitcoin tăng 97.17% nhưng giá trung bình của các nhà đầu tư chỉ tăng có 21.51%, cũng có nghĩa là có nhiều người lưu trữ Bitcon có kỳ vọng là Bitcoin sẽ tăng giá hơn giá bây giờ.