Chuyên đề: Elrond Network

ELROND NETWORK (EGLD) là gì?

Elrond Network (EGLD) sử dụng Secure Proof of Stake độc đáo. Elrond đặt mục tiêu tạo ra một mạng lưới giao dịch hiệu quả trên quy mô toàn cầu với tốc độ cao.