Chuyên đề: Ethereum Merger

The Merge Đã Diễn Ra Thành Công - Crypto NEWS

Sự kiện được mong đợi nhiều năm của ETH đã diễn ra thành công. Mạng lưới của Ethereum đã chuyển sang bằng chứng cổ phần và giúp giảm 99% năng lượng tiêu thụ.