Chuyên đề: Houbi

Tin Đồn Và Lo Ngại Về Houbi

Thị trường nhận được báo cáo thất nghiệp ở mức tốt, nó cũng tương đồng với những báo cáo từ công ty dịch vụ lương ADP. Còn thị trường crypto tiếp tục lo lắng về những tin đồn của Houbi và Justin Sun.