Chuyên đề: Mt Gox

CẬP NHẬT MT GOX | BlackRock Trở Thành Quỹ Bitcoin ETF Lớn Nhất | BIG NEWS

Cập nhật về việc Mt. Gox di chuyện BTC mà họ đang nắm giữ, việc này cần quan tâm nhưng các nhà đầu tư cũng không cần lo lắng.