Chuyên đề: Muir Glacier

Ethereum Hard Fork Muir Glacier - Những Gì Bạn Cần Biết

Ethereum đã thành công trong việc cập nhật Muir Glacier. Vậy hard fork này có ý nghĩa như nào, ảnh hưởng ra sao đối với lộ trình của Ethereum, Ethereum 2.0 hay mạng lưới POS, mạng lưới Proof of Stake được kích hoạt hay là không?