Chuyên đề: Orbitau

GIỚI THIỆU PHIÊN BẢN 2.0 CỦA ORBITAU

Vừa qua, Orbitau đã cho ra mắt phiên bản 2.0, bước chuyển mới với nhiều tính năng độc đáo dành cho người chơi, sau khi tiến hành nhiều đợt lấy ý kiến của game thủ lẫn cập nhật và bổ sung nội dung trong game.