Chuyên đề: Sàn Binance

CEO của Binance, Zhao ChengPeng nói về tầm nhìn của ông về tương lai

Đồng Binance và một số tin tức về Sàn Binance, Hội nghị Cách mạng Blockchain tại Hàn Quốc.