Chuyên đề: UST

Bàn Luận Về Mùa Đông Và Khủng Hoảng Tài Chính - TERA DRAMA

Thị trường tiếp tục lo sợ, chứng khoán và crypto vẫn giảm nhẹ. Lo ngại về lạm phát và khủng hoảng tài chính là yếu tố chính khiến thị trường lo lắng. Chúng ta cùng tìm hiểu về khủng hoảng tài chính cũng như ảnh hưởng với thị trường crypto.