Chuyên đề: parachain

Polkadot (DOT) tăng 42% trước các cuộc đấu giá parachain được chờ đợi từ lâu

Giá Polkadot đẩy lên mức cao mới do sự phấn khích ngày càng tăng đối với các cuộc đấu giá parachain sắp tới và tăng khả năng tương tác mà chúng sẽ hỗ trợ.