BingX hoàn 20% phí giao dịch

Một số quy định cụ thể từ Hàn Quốc về tiền kỹ thuật số.

25 Tháng 02, 2018 06:29

Một số quy định cụ thể từ Hàn Quốc về tiền kỹ thuật số. Nỗi sợ hãi về pháp lý Hàn Quốc đã chấm dứt trong thời điểm này.

Một số quy định cụ thể từ Hàn Quốc về tiền kỹ thuật số.

Cuối cùng, chúng ta đã nhận được một số quy định cụ thể từ Hàn Quốc về tiền kỹ thuật số.

Phó chủ tịch Ủy Ban Dịch Vụ Tài chính Kim Yong-beom đã thông báo: 

  1. Các biện pháp cấm giao dịch nặc danh trên các sàn trong nước.
  2. Người nước ngoài không ở Hàn Quốc và người vị thành niên sẽ bị cấm giao dịch trên các sàn tiền kỹ thuật số. (Người nước ngoài cư trú tại hàn sẽ bị hạn chế trong vấn đề giao dịch, như là không nạp tiền được nhưng chi tiết vẫn chưa rõ).

Cả hai biện pháp này đều có hiệu lực vào ngày 30 tháng Giêng. Những suy nghĩ của Thuận về vấn đề này:

Cuối cùng thì họ đã quyết định không cấm các sàn giao dịch, đây là tin tốt. Ngoài ra, cấm chương mục nặc danh, người nước ngoài và người vị thành niên trên các sàn giao dịch là rất bình thường ở nhiều quốc gia, vì vậy, Thuận thấy không có gì đặc biệt. Điều quan trọng nhất là nỗi sợ hãi về pháp lý Hàn Quốc đã chấm dứt trong thời điểm này.


► Tham gia các Sàn giao dịch với ưu đãi độc quyền cùng ThuanCapital


Ví trữ lạnh Ledger Nano X
25 Tháng 02, 2018 06:29