Chuyên đề: Đầu tư

Tại sao Bitcoin là cơ hội đầu tư công bằng nhất?

Đầu tư thường được hiểu là hoạt động sử dụng vốn để đầu tư vào các dự án khác nhau, một hoạt động mà nhiều người nghĩ rằng chỉ dành cho những người giàu có vì yêu cầu số lượng vốn lớn.

Giảm phát là gì? Tại sao giảm phát lại còn có hại hơn lạm phát

Nếu là một nhà đầu tư crypto, chúng ta đã nghe quá nhiều về thuật ngữ “lạm phát” là khi giá cả của mọi thứ tăng lên, khiến giảm chất lượng cuộc sống của chúng ta vì đồng lương không theo kịp với giá cả của hàng hoá.