Chuyên đề: đào bitcoin

Thủ tướng Iceland thề ưu tiên an ninh lương thực hơn việc đào Bitcoin

Thủ tướng Iceland, Katrín Jakobsdóttir, quyết định giảm việc sử dụng năng lượng cho khai thác Bitcoin để tập trung vào sản xuất thực phẩm trong nước.