Chuyên đề: đầu tư

Tại sao đầu tư vào quá nhiều đồng coins lại không hiệu quả?

Trong thị trường tài chính truyền thống, đa dạng hóa danh mục đầu tư là một chiến lược được nhiều nhà đầu tư sử dụng để giảm rủi ro. Nguyên tắc cơ bản là không đặt tất cả trứng vào một giỏ.