Chuyên đề: Bỉtcoin

Tại sao Bitcoin là cơ hội đầu tư công bằng nhất?

Đầu tư thường được hiểu là hoạt động sử dụng vốn để đầu tư vào các dự án khác nhau, một hoạt động mà nhiều người nghĩ rằng chỉ dành cho những người giàu có vì yêu cầu số lượng vốn lớn.