Chuyên đề: BAYC

BORED APE YACHT CLUB (BAYC) là gì? - Khi loài vượn lên ngôi

Bored Ape Yacht Club nổi lên như một hiện tượng thời thượng. Được những người nổi tiếng và các nghệ sĩ mua bán với giá hàng trăm đô la.