Chuyên đề: BEND

BendDAO (BEND) là gì? - Cho vay bằng việc thế chấp NFT

BendDAO là giao thức thanh khoản dành riêng cho các bộ sưu tập NFT. Nền tảng này cho phép bạn vay bằng việc thế chấp NFT của mình.