Chuyên đề: Bitcoin Dominance

Hiểu về sự ảnh hưởng của Bitcoin đến toàn bộ thị trường Crypto

Ban đầu, Bitcoin là đại diện duy nhất của thế giới crypto, nhưng theo thời gian, hàng nghìn dự án blockchain khác nhau đã xuất hiện, tạo ra một hệ sinh thái đa dạng và phong phú.