Chuyên đề: Coinbase

Dự Báo Là Một Tuần Đầy Sóng Gió - Coinbase Bị Điều Tra, Stock DUMP

Thị trường chứng khoán và crypto tiếp tục giảm khi nhận thông tin báo cáo quý hai thấp hơn dự kiến. FED cũng tiếp tục tăng lãi suất 0.75%.

Châu Âu Tăng Lãi Suất +0.5% - SEC Nói Nói 9 Token Là Chứng Khoán

Châu Âu đã quyết định tăng lãi suất sau hơn 11 năm đưa lãi suất về mức 0. Còn thị trường BTC tiếp tục giữ giá tốt và dù có nhiều thông tin không thuận lợi.