Chuyên đề: Ethereum

ETH ĐANG BIẾN MẤT KHỎI SÀN - Phân Tích ON CHAIN BTC - ETH

Bitcoin và đặc biệt Ethereum tiếp tục bị rút khỏi sàn số lượng lớn. Chúng ta cùng phân tích dữ liệu On chain để thấy rõ hơn hoạt động phía sau của thị trường.

BITCOIN Vẫn Tiếp Tục Tăng - Cập Nhật Tổng Quan Tình Hình Thị Trường

Thị trường crypto đã có sự phục hồi và Bitcoin cũng như các crypto tiếp tục tăng. Nhìn tổng quan hơn về thị trường để hiểu hơn sự biến động của thị trường khi đầu tư dài hạn.

BTC Tăng - Mùa Altcoin - Phân Tích On Chain

BTC tăng mạnh và các altcoin, đứng đầu là Ethereum cũng đã tăng vượt trong thời gian rất ngắn. Có thực sự mùa altcoin đã đến? Chúng ta cùng xem tình BTC qua phân tích on chain

Ethereum vừa vượt qua $1000, tăng lên mức cao nhất mọi thời đại?

Ethereum đã vượt qua đối thủ cũ XRP trong cuộc đua altcoin. Nó sẽ thiết lập mức cao nhất mọi thời đại?