Chuyên đề: Ethereum

Tìm Hiều Sự Thật Về Fed Nói BTC Là Tiền Tệ

Vừa qua Fed đã đưa ra thông báo cho rằng bitcoin là tiền tệ (fiat) mặc dù CFTC - Ban quản lý hợp đồng tương lai Mỹ đã cho bitcoin là một loại hàng hóa giống như vàng. Điều này hoàn toàn không đúng với bitcoin, vậy tại sao Fed lại đưa ra thông tin này?