Chuyên đề: Grayscale

XRP Lại Bị Kiện, GRAYSCALE Loại Bỏ XRP

Công ty Ripple tiếp tục bị kiện bởi một công ty tư nhân từng góp vốn đầu tư. Công ty đầu tư Grayscale cũng đã bắt loại bỏ XRP. Đây là tin xấu đối với Ripple chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết dưới đây.