Chuyên đề: LUNA

Sự Lo Sợ Đang Như Lúc Đại Dịch 2020 - FED Họp Tháng 6

Sự biến động của chứng khoán tiếp tục ảnh hưởng đến BTC. Sự lo sợ trong cả hai thị trường đều ở mức cực kỳ sợ hãi.

Lạm Phát CPI Cao Hơn Kỳ Vọng | LUNA DRAMA

Thị trường tiếp tục giảm mạnh. Những lo ngại từ lạm phát và nguy cơ khủng hoảng kinh tế tiếp tục lan sang thị trường crypto.

Bàn Luận Về Mùa Đông Và Khủng Hoảng Tài Chính - TERA DRAMA

Thị trường tiếp tục lo sợ, chứng khoán và crypto vẫn giảm nhẹ. Lo ngại về lạm phát và khủng hoảng tài chính là yếu tố chính khiến thị trường lo lắng. Chúng ta cùng tìm hiểu về khủng hoảng tài chính cũng như ảnh hưởng với thị trường crypto.