Chuyên đề: RARI

RARIBLE (RARI) là gì? - Chợ NFT đầu tiên do cộng đồng sở hữu

Rarible là một chợ giao dịch NFT. Nơi mà người dùng có thể tạo, mua và bán các NFT. Rarible cũng là chợ NFT đầu tiên do người dùng sở hữu.