Chuyên đề: Ripple

XRP là gì? - Tham vọng thống lĩnh thanh toán quốc tế

XRP được dự định làm “tiền tệ cầu nối” cho các tổ chức tài chính. Để cho phép họ thực hiện các khoản thanh toán xuyên biên giới đơn giản, nhanh chóng.