Chuyên đề: SEC

SEC Kiện Genesis Và Gemini | Quốc Hội Mới Có Ủng Hộ Crypto Không?

CPI được công bố tương tự dự đoán của các chuyên gia. Thị trường chứng khoán Mỹ và crypto đã có một ngày tăng tốt. Tuy vậy, thị trường crypto ngày qua vẫn có rất nhiều thông tin đáng chú ý.