Chuyên đề: Satoshi

BTC $33K, ETH $1K, Thị Trường Đầy FOMO - Happy Birthday BTC

White Paper của Bitcoin được đưa ra đầu tiên vào ngày 31 tháng 10 năm 2018 nhưng đến ngày 03 tháng 1 năm 2009 thì giao dịch đầu tiên của BTC mới được thức hiện. Chúng ta cùng nhìn lại và chia sẻ về sự ra đời đặc biệt của đồng tiền kỹ thuật số hàng đầu này - Bitcoin.