Chuyên đề: Sui

Sui là gì? - Blockchain với tốc độ nhanh và độ trễ thấp

Sui cung cấp khả năng mở rộng và độ trễ thấp chưa từng có cho các trường hợp sử dụng đơn giản. Hầu hết các giao dịch có thể xử lý song song.